เครื่องไล่ยุงนวัตกรรมใหม่ ป้องกันคุณจากโรคร้ายที่เกิดจากยุง และกำจัดความรำคาญจากแมลง และสัตว์รบกวน ต่างๆ ผลิตภัณฑ์มีทั้งรูปแบบที่เป็นเทคโนโลยี สะดวกในการใช้งาน และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วน ผสมของสมุนไพร ใช้ง่าย ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายคุณ และสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก ทั้งนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
หลอดไฟไล่ยุง (Energy saving mosquito repellent lamp) เครื่องดักจับแมลง (Mosquito and insect trap)

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและอันตรายของโรคที่มีสาเหตุมาจากยุงและสัตว์ พาหะนำ โรคชนิดต่างๆ ที่สังคมปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ บริษัทฯจึงได้ทำการศึกษาในเชิงลึกสำหรับสาเหตุการเกิดโรค รวมถึงวิธีการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงชนิดต่างๆ หากอ้างถึงการวิจัย การควบคุมโรคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เน้นไปที่การควบคุมยุงพาหะเป็น สำคัญ ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธีและมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆ โดยวิธีที่ให้ผลดีที่สุดในการกำจัดยุงพาหะ คือ การใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสารฆ่าแมลง ซึ่งสารเคมีที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด เช่น Abate, Fenthion และ Fenitrothion, จากการสำรวจความพอใจของผู้บริโภค พบว่า ยากำจัดยุงพาหนะในรูปแบบของสารเคมีสังเคราะห์ ก่อผลข้างเคียงมากมาย เช่น อาการแพ้ระคายเคือง และความไม่สะดวกในการใช้งานเนื่องจากพื้นที่ไม่เอื้ออำนวย จากผลดังกล่าว บริษัทจึงได้ทำการวิจัยนำสมุนไพรที่มีคุณสมบัติไล่ยุง เช่น ตะไคร้หอม เปลือกส้ม และ ใบขึ้นฉ่าย มาสกัดเป็นส่วนผสมหลักของสเปรย์ไล่ยุง เมื่อใช้แล้วไม่เกิดอาการระคายเคือง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีกลิ่นหอมเหมาะสำหรับทุกครอบครัว นอกจากสมุนไพรไล่ยุงแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญกับนวัตกรรมใหม่ๆที่ช่วยเราให้ห่างไกลจากยุงร้าย จึงได้นำเสนอเครื่องไล่ยุง อิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆ ซึ่งความมุ่งหวังของบริษัทฯคือ อยากให้สังคมไทยปลอดยุงร้าย

[Keyword 1] : หลอดไฟไล่ยุง , เครื่องดักจับแมลง , Mosquito and insect trap , เครื่องดักจับยุง , สมุนไพรไล่ยุง

[Keyword 2] : หลอดไฟไล่ยุง , เครื่องดักจับแมลง , Mosquito and insect trap , เครื่องดักจับยุง , สมุนไพรไล่ยุง

Advertisements